Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

anh Minh đã sớm ra đi - 28 tháng 5, 2017Kính cáo cùng quý vị,

vì thời giờ eo hẹp nên nay tôi xin dán đường link để chuyển các sự việc ở xứ mình đăng trên Face Book qua. Xin quý vị bấm vào đường link để xem bên FB. Mong quý vị thông cảm, nếu có ý kiến gì thì cho biết ở phần nhận xét.

Cảm ơn quý vị.


anh Minh đã sớm ra đi

thức cùng anh Minh