Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Đang tải...

Thứ Sáu, ngày 13 tháng 11 năm 2015

cô Kim Thanh và các bạn trẻ phát quà cho người nghèo và các cháu thiếu nhi - 08.11.15.
sinh nhựt cháu nội anh Chín Vinh (em rễ anh Sáu Cơ)

giỗ ở nhà Sang - Lam Sơn
giỗ ở nhà Hai Phương


ăn nhậu ở đầm tôm anh Đậm, rễ cậu Bảy Xì Ke